Почетна страна Контакт А+ A-

Обавештавамо кориснике наших услуга да ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" неће радити 07.01.2022.

Радно ...


Обавештавамо кориснике наших услуга да ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" неће радити 01.01. и 03.01.2022. због нов ...

Четвртак, 11.11.2021. године је државни празник и обележава се ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ ...


Обавештавамо грађане да ће ЈКП „Паркинг-Шабац“, од 1.јула 2021. године, почети наплату у ...

Обавештавамо кориснике наших услуга да ће за Васкршње и првомајске празнике нерадни дани бити: 30 ...Паркирање

Oпште информације

Јавна паркиралишта, су јавне површине одређене за паркирање моторниx возила.
Јавним паркиралиштем не сматрају се посебне површине за паркирање моторних возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи и др.).
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.

Општа паркиралишта су улична паркиралишта (паркиралишта која су уређена или изграђена дуж ивичњака под било којим углом паркирања), као и друге (вануличне) површине, посебно уређене или изграђене и обележене за паркирање моторних возила.

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или изграђене за паркирање моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим урбанистичким планом.

На јавним паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили, комби-теретна возила до 1 тоне носивости и мотоцикли (у даљем тексту: возила).
Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп приколице не смеју се паркирати у Шапцу, осим на за то одређеним просторима.
Одређивање простора за паркирање возила, као и начин њиховог коришћења, утврдиће Градска управа - Одељење надлежно за послове саобраћаја.
На улазима у Шабац морају се поставити саобраћајни знаци о забрани паркирања возилa. На овим местима морају се поставити и саобраћајни знаци који показују где се налазе простори за паркирање наведених возила.

Јавна паркиралишта се категоришу према зонама и дозвољеном времену паркирања.
Градска управа - Одељење надлежно за послове саобраћаја, у зависности од потреба за паркирањем,  одређује зоне, као и дозвољено време паркирања на јавним паркиралиштима у тим зонама.

Јавна паркиралишта на којима се плаћа такса за паркирање одређује решењем Градско већа града Шапца на предлог Градске управе - Одељења надлежног за послове саобраћаја.

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима o безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта, поред обележавања, морају имати на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зону, категорију возила којима је паркиралиште намењено, начин паркирања и наплате, као и временско ограничење коришћења паркиралишта.

Обележавање јавних паркиралишта врши Предузеће по налогу Градске управе - Одељења надлежног за послове саобраћаја.
Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и обележава јавна паркиралишта.